Derfor er bruk av vikar- og bemanningsbyråer så utbredt i byggebransjen

Et moderne byggeprosjekt er en kompleks kombinasjon av entreprenørselskaper, underleverandører, vikarbyråer og andre bidragsytere. Det kan være vanskelig å få oversikt over hvem som egentlig driver med hva, og noen lurer sikkert på hvorfor ikke store aktører ansetter egne snekker, tømrere, malere, elektrikere, rørleggere og andre spesialister? Imidlertid er det noen aspekter ved byggebransjen som gjør det helt naturlig å benytte seg av innleid arbeidskraft.

En bransje preget av store svingninger

Når et vikarbyrå i Bergen eller en annen storby leverer ulike håndverkere til byggebransjen, handler det ikke om å redusere timelønn. Vanligvis vil kostnaden per time isolert sett være høyere for innleid arbeidskraft, med tanke på at bemanningsbyrået også skal ha betalt for jobben de gjør.

Forklaringen bak at et vikarbyrå i Bergen kan oppleve stor etterspørsel etter ulike håndverkere, er å finne i hvordan byggebransjen fungerer. Markedet er preget av prosjekter, med relativt klare start- og sluttpunkter. Større aktører vil sørge for å ha en så jevn tilstrømning av nye prosjekter som mulig, men likevel vil markedet også være svært følsomt for ulike konjunkturendringer og andre eksterne faktorer.

Forutsigbare kostnader for entreprenøren

Alle byggeprosjekter må ha noen form for budsjett, og da er det viktig at kostnadene også er relativt forutsigbare. Det er også et argument for å bruke bemanningsbyråer og andre underleverandører til å utføre ulike oppgaver. Hvis du bruker et vikarbyrå til å leie inn arbeidskraft til å utføre for eksempel en malejobb, er det egentlig bare tidsbruken som er den usikre variabelen. Kostnad per time er forutsigbar, og det er ikke nødvendig å tenke på overhead i forbindelse med rekrutering eller administrasjon.

Derfor er det også i mange situasjoner helt naturlig for store entreprenører å velge å benytte seg av ulike vikarbyråer og bemanningsbyråer. Det er helt enkelt et mye mer fleksibelt, men samtidig også forutsigbart, alternativ til å ansette en mengde egne håndverkere.